Đăng ký

Support.WebMoney

Tại đây bạn có thể đặt câu hỏi và gửi tới các bộ phận chăm sóc khách hàng thuộc từng dịch vụ có trên hệ thống WebMoney Transfer.

Mỗi cuộc trao đổi đều được đánh số và ghi nhận lại. Khi chúng tôi trả lời thắc mắc của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo về việc này qua email hoặc qua WebMoney Keeper, tuỳ theo phương thức mà bạn lựa chọn khi tạo cuộc trao đổi với chúng tôi.